Planerat fjärrvärmeavbrott Ludvig Nordströms gata och Östanbäcksgatan 14-22 kl 08-18 onsdag 15 juni

 För att kunna koppla in ytterligare fjärrvärmekunder kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-18 onsdag 15 juni.

Ungefär 10 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Marcus Håll, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmen stängs av påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.