Planerat fjärrvärmeavbrott Långgatan 22/4

 Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-16 onsdagen den 22 april.

Berörda gator är Långgatan och Skeppsbron 37 - 65

Ungefär 16 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Wily Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.