Planerat fjärrvärmeavbrott Kusthöjden och Skyttevägen 9/9 2021

Berörda gator: Kusthöjden, Skyttevägen, Strengbergsgatan 35-41.  Torsdag 9 september
På grund av underhållsarbete

Torsdag 9 september klockan 08-22

Ungefär 14 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Anders Byström, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmen stängs av påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.