Planerat fjärrvärmeavbrott Kronholmen

För att kunna koppla in ytterligare fjärrvärmekunder kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-16 måndagen 1 april.

Berörda adresser är Varvsgatan 15-17 och Magasinsgatan 11.

Ungefär 3 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.