Planerat fjärrvärmeavbrott Kronholmen

  1. Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-16 torsdag 23 maj.

Berörda gator är Djuphamnsvägen, Holmgatan, Krukmakargatan, Strandgatan, Järnvägsgatan, Nattviksgatan och Beckhusgatan.

Ungefär 30 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.