Planerat fjärrvärmeavbrott Klefbomsvägen

Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 8-16 torsdag den 22 november.

Berörda adresser är Kelfomsvägen och Södra Vägen 35-47 .

Ungefär 8 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.