Planerat fjärrvärmeavbrott Kattastrand 11/10

För att kunna koppla in ytterligare fjärrvärmekunder kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-14 torsdag 11 oktober.

Berörda gator är: Solumsvägen 2 och Korsmässvägen 3-13.

Ungefär 5 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.