Planerat fjärrvärmeavbrott Kastellgatan 24 - 33

 För att kunna koppla in ytterligare fjärrvärmekunder kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-16 onsdagen den 16 oktober.

Ungefär 6 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.