Planerat fjärrvärmeavbrott Hovsjorden och Stenhammar 2020-05-28

Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-18 torsdag den 28 maj.

Berörda gator är Hovsgatan 9-58, Röstensgränd, Hovsgränd, Lindstedtsvägen, Fågelstavägen, Kristinagatan 2-10, Korsmässvägen, Järpvägen, Gustavsbergsvägen, Hellzéngatan, Svedbomsvägen, Rosenbäcksallén 21 och hela Stenhammarsområdet

Ungefär 300 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.