Planerat fjärrvärmeavbrott Holmgatan m fl 20200604

För att kunna koppla in ytterligare fjärrvärmekunder kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 11-18 torsdag 4 juni.

Berörda gator är Holmgatan 4-8, Stationsgatan 3 och Kaptensgatan 4-8.

Ungefär8  fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.