Planerat fjärrvärmeavbrott Haga, Lövudden, Kullen, Gådeåberget, Tunnelplan torsdag 1 september

Klockan 16:00: Nu är fjärrvärmen åter.


Kontaktperson är Håkan Bergman 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.