Planerat fjärrvärmeavbrott Haga

 Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-16 onsdagen 22 maj.

Berörda gator är Roslingsvägen 4-28, Hagagatan, Vitbergsgatan och Granbergsgatan.

Ungefär 52 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.