Planerat fjärrvärmeavbrott Gådeåstaden

Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-14 tisdagen den 25 juni

Berörda gator är Institutsgatan, Viktoriagatan 49-71 och Norra Strömsborgsgatan.

Ungefär 29 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.