Planerat fjärrvärmeavbrott Brännan 2020-11-26

För att kunna koppla in ytterligare fjärrvärmekunder kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-18 torsdag 26 november.

Berörda gator är Kastellgatan 46-58, Gamla Karlebyvägen 17, 22-30, Volontären, Strengbergsgatan 36, Brännavägen 49-71 och 160,  Volontärvägen 39.

Ungefär 19 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmen stängs av påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.