Planerat fjärrvärmeavbrott Bondsjöhöjden 2020-11-04

 För att kunna koppla in ytterligare fjärrvärmekunder kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-14 onsdag 4 november.

Berörda gator är Fyrvägen 1-13, Ankarvägen, Skogsgränd, Höglandsvägen 42-53,  Båtsmansvägen 1-10, Gamla Ådalsvägen 145-156 och Torpvägen.

Ungefär 46 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Villy Galin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmen stängs av påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.