Planerat fjärrvärmeavbrott Artillerigatan m fl

 Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-18 onsdagen den 25 september. 

Berörda gator är Artillerigatan, Viktoriagatan1-3 och 31, Tulegatan, Tullportsgatan 2-4 och Gådeåvägen 1-3.

Ungefär 25 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.