Planerat fjärrvärmeavbrott Ängsvägen

 Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-14 måndag 20 maj.

Berörda gator är: Ängsvägen 1-21, Klubbgränd, Bollgränd, Idrottsvägen 1-5,  och Godsbäcksgatan.

Ungefär 25 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 7500.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.