Planerat fjärrvärmeavbrott 2021-02-26 Södra Strömsborgsgatan 13 - 14, Södra Vägen 14 och Fiskekroken. 

Med anledning av torsdagens fjärrvärmeläcka kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-14 fredag 26 februari

Berörda adresser är: Södra Strömsborgsgatan 13 - 14, Södra Vägen 14 och Fiskekroken. 

Ungefär 10 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00

När fjärrvärmen stängs av påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.