Planerat elavbrott Ytterfälle - Fällöviken 2020-05-07

Med anledning av nybyggnation/nya installationer på elnätet stänger vi elen.

Kunder i Ytterfälle-Fällöviken berörs den 2020-05-07 mellan klockan 12.00 och 13.00.

Kontaktperson är Erik Bylund, 0611-55 75 00.