Planerat elavbrott - Västra Ringvägen 71-117 - Datum 2023-11-06

På grund av underhållsarbete på elnätet måste vi tyvärr bryta strömmen till er fastighet under tiden 2023-11-06 klockan 12:00 - 15:00.

Kunder i område - Västra Ringvägen 71-117 berörs den 2023-11-06 mellan klockan 12:00 och 15:00.

Kontaktperson är Mikael Alenius, 0611-55 75 00