Planerat elavbrott Vangsta - Gånsvik med flera. 2019-08-15

Med anledning av nybyggnation/nya installationer på elnätet blir vi tyvärr tvungna att bryta strömmen.

Kunder i områdena nedan som berörs den 15 augusti 2019 mellan klockan 09.00 och 10.00.

Specksta, Vangsta, Örsjön, Gånsvik, Gånsvikshamn, Notsand, Lotsplatsen och Smitingen.

Kontaktperson är Tony Svensson, 0611-55 75 00.