Planerat elavbrott Starred-Uland - 2020-06-17

Med anledning av nybyggnation/nya installationer på elnätet blir vi tyvärr tvungna att bryta strömmen till er fastighet under tiden

Kunder i Starred-Uland berörs den 2020-06-17 mellan klockan 09:00 och 12:00.

Kontaktperson är Tony Svensson, 0611-55 75 00.