Planerat elavbrott Södravägen 29,32 till 42

Med anledning av nybyggnation/nya installationer på elnätet stänger vi elen.

21/12 2022 mellan klockan 09.00 och 11.00

Kontaktperson är Mikael Alenius, 0611-55 75 00