Planerat elavbrott Södra Strömsborgsgatan, Fiskekroken - 2019-03-05

Med anledning av underhållsarbete på elnätet stänger vi elen.

Kunder på ovanstående gator berörs den 5 mars mellan klockan 08.00 och 11.00.

Skulle det vara kallare än -15 grader genomför vi inte nybyggnationen/installationen.

Kontaktperson är Tony Svensson, 0611-55 75 00.