Planerat elavbrott Södersundsvägen, Kattan, Nickebo och Tegelbruket - 2022-11-23

Med anledning av nybyggnation/nya installationer på elnätet stänger vi elen.

Kunder i Södersundsvägen, Kattan, Nickebo och Tegelbruket berörs den 2022-11-23 mellan klockan 09:00 och 11:00

Kontaktperson är Jonas Björndal, Eldriftsledare - 0611-55 75 00