Planerat elavbrott - Skärsviken, Storholmen & Solumshamn - 2023-05-04

Med anledning av nybyggnation/nya installationer på elnätet stänger vi elen.

Kunder i område Skärsviken, Storholmen och Solumshamn berörs den 2023-05-04 mellan klockan 09:00 - 09:30 samt 13:30 - 14:00.

Tidgare aviserat avbrott avbröts pga. kyla. Varmare väder gör nu avbrottet möjligt.

Kontaktperson är Jonas Björndal, 0611-55 75 00.