Planerat elavbrott Oringen-Ytterskog 2021-10-25

På grund av nybyggnation/nya installationer på elnätet blir vi tyvärr tvungna att bryta strömmen till er fastighet.

Kunder i Oringen - Ytterfälle berörs den 2021-10-25 mellan klockan 08.00 och 12.00.

Kontaktperson är Tony Svensson, 0611-55 75 00.