Planerat elavbrott område(n): Södersundsvägen, Kattan samt nya Kyrkogården. 2023-12-06

Vi behöver åtgärda en grävskada på en elkabel, därför måste vi tyvärr bryta strömmen till din fastighet.

Se datum och tid nedan.

2023-12-06 klockan 09:00-10:00

Skulle det vara kallare än - 15 grader kommer vi inte genomföra avbrottet.

Kontaktperson är Andreas Birgersson 0611-55 75 00