Planerat elavbrott område - 2021-09-03

Akut felavhjälpning på en grävskadad elkabel.

47 st kunder i området Barsviken/Malviken berörs av detta avbrott. Från Kl 13:00

Kontaktperson är Jonas Björndal, 0611-55 75 00 eller 073-811 05 69.