Planerat elavbrott Norrstig - Norrstigsstrand- Saltvik - 2019-10-29

Med anledning av nybyggnation/nya installationer på elnätet stänger vi elen.

Kunder i Norrstig-Norrstigsstrand-Saltvik berörs den 2019-10-29 mellan klockan 09:00 och 10:00.

Kontaktperson är Peter Hägglund, 0611-55 75 00