Planerat elavbrott Lotsplatsen - 2020-05-26

På grund av av nybyggnation/nya installationer på elnätet blir vi tyvärr tvungna att bryta strömmen till er fastighet.

Kunder i område Lotsplatsen berörs den 2020-05-26 mellan klockan 09.00 och 11.00

Kontaktperson är Stefan Vedin, 0611-55 75 00.