Planerat elavbrott i område: Solumshamn och Skärsviken - 2020-10-08

Med anledning av nybyggnation/nya installationer på elnätet stänger vi elen.

Kunder i område solumshamn och skärsviken berörs den 2020-10-08 mellan klockan 09.30 och 10:30.

Kontaktperson är Tony Svensson, 0611-55 75 00