Planerat elavbrott i område(n): Lotsstugan, Gånsvikshamn 2024-03-27

På grund av nybyggnation/nya installationer på elnätet måste vi tyvärr bryta strömmen till din fastighet under tiden nedan.

Kunder i område(n): Lotsstugan och Gånsvikshamn berörs den 2024-03-27 mellan klockan 08:30-09:00 samt klockan 12:00-12:30.

Skulle det vara kallar än -15 grader kommer vi inte genomföra avbrottet.

Kontaktperson är Mikael Gavelin, 0611-55 75 00.