Planerat elavbrott i område Djuphamnsvägen, Varvsgatan, Stationsgatan - 2019-03-19

Med anledning av underhållsarbete på elnätet stänger vi elen.

Kunder i område Djuphamnsvägen, Varvsgatan, Stationsgatan berörs den 2019-03-19 mellan klockan X17.00 och 18.30.

Skulle det vara kallare än -15 grader genomför vi inte nybyggnationen/installationen.

Kontaktperson är Erik Bylund, 0611-55 75 00.