Planerat elavbrott i Hälletorp och Näs område - 2022-10-11. kl.09:00-13:00

Med anledning av nybyggnation/nya installationer på elnätet stänger vi elen.

Kunder i Hälletorp och Näs berörs den 2022-10-11 mellan klockan 09:00 och 13:00.

Kontaktperson är Jonas Björndal (Eldriftledare), 0611-55 75 00