Planerat elavbrott delar av Jude - 2022-03-31

Vi har hittat ett fel som måste åtgärdas och bryter därför strömmen med kort framförhållning.

Jude-Getberget 2022-03-31 mellan klockan 09.00-10.30

8st kunder berörs av avbrottet

Kontaktperson är Peter Hägglund, 0611-55 75 63