Planerat elavbrott: Dal, Högsjö, Nordansjö, Prästberget, Snibben och Veda - 2020-11-03

Med anledning av nybyggnation/nya installationer på elnätet stänger vi elen.

Kunder i Dal, Högsjö, Nordansjö, Prästberget, Snibben och Veda berörs den 2020-11-03 mellan klockan 09:00 och 13:00.

Eventuella frågor kring avbrotter besvaras av: Kontaktperson är Mikael Gavelin, 0611-55 75 00.