Planerat elavbrott Barsviken - 2021-09-01

På grund av nybyggnation/nya installationer på elnätet stänger vi elen.

Kunder i Barsviken berörs den 2021-09-01 mellan klockan 09:30 och 10:00.

Kontaktperson är Peter Hägglund Eldriftsledare 0611-55 75 00