Planerat elavbrott Åbordsön - 2020-10-16

Pga. Akut felavhjälpning i en transformatorstation på Åbordsön så bryts strömmen tillfälligt.

Kunder i området berörs den 2020-10-16 mellan klockan 13:00 och 13:30.

Kontaktperson är Jonas björndal, 0611-55 75 00