Planerat arbete Vatten - Lummerstigen

På grund av ett elmätarbyte torsdag 2 mars kommer vi få en störning i vattenleveransen i området kring Lummerstigen,

Arbetet beräknas pågå klockan 08-08.30

Kontaktperson är Kenneth Genberg, 0611-55 75 00.

Vi ber om överseende med om detta skapar olägenheter för dig som abonnent.