Planerat arbete på vattenledningarna i Kapellgatan/Frideborgsgatan - 2020-03-03

Ett planerat arbete på Kapellgatan/Frideborgsgatan gör att vi under tisdagen den 3/3-2020 mellan 09:00-14:00 måste stänga av vattnet till 17 fastigheter (meddelade med SMS). Innan dess kan ni tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart. Mer information på: www.hemab.se.