Planerat akut elavbrott, område Östby-Bölen-Högeråskullen. - 2023-04-12

Med anledning av en skada på elnätet så behöver vi stänga elen tillfälligt för reparation.

Kunder i området Östby, Bölen, Ramsjö samt Högeråskullen kommer blir påverkade av avbrottet.
43st kunder/hushåll blir påverkade.

Arbetet beräknas ta ca 2-3 timmar.

Kontaktperson är Jonas Björndal, 0611-55 75 00, 073-811 05 69