Planerad Vattenavstängning Ramvik 2018-12-28

En akut vattenläcka vid Smidesvägen gör att vi 2018-12-28 klockan 08.00 till 16.00 måste stänga av vattnet till din fastighet. Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i en kran några minuter tills vattnet är helt klart. Mer information på: www.hemab.se.