Planerad vattenavstängning Lärkvägen 24/4

Vattnet stängs av till ett fåtal fastigheter längs Lärkvägen, Västra Ringvägen samt Poppelvägen, under onsdag 24/4. Cirkatider för avstängningen är 07.30 - 15.30 men kan komma att ändras med kort varsel.

Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart