Planerad vattenavstängning Lärkvägen

På grund av ett arbete med VA-ledningarna i gatan så kommer vattnet stängas dagtid på delar av Lärkvägen, måndag till fredag mellan 07.30 - 15.30 med start onsdag 2023-01-25.Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.

Stefan Nordin, Svevia - 070-148 76 19

Fredrik Estman Hemab 0722-48 08 13