Planerad vattenavstängning Delar av Kullen/Haga/Gådeå – Vecka 24

Planerad vattenavstängning pga Läcksökning Delar av Kullen/Haga/Gådeå – Vecka 24 Störningar i vattenleveransen kan förekomma. Klockan 07:00-16:00 Om dricksvattnet är missfärgat kan man spola i EN kran tills vattnet är åter klart Mer information på www.hemab.se/driftinfo