Planerad renovering av avloppsledningar i Gådeåparken – 6-8 Augusti

Arbetet genomförs under stora delar av dygnet. Under renoveringen av avloppsledningarna kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen och vattenlås och kan vädras ut.