Planerade grävarbeten

Med anledning av att luftburna elledningar ska markförläggas befinner vi oss sedan vecka 38 i området Snickarforsen-Skabäcken i Älandsbro.

Arbetet kan innebära vissa störningar i trafiken och tidvis begränsad framkomlighet. Vi ber om överseende med detta och om visad hänsyn i trafiken mot personal som arbetar i området.

Rasering av det luftburna elnätet kommer att ske vintertid på tjälad mark för att undvika körskador.

Kontaktperson är Jonas Björndal, Projektledare, 073-811 05 69 eller jonas.bjorndal@hemab.se

Klicka på bilden för att få upp kartan som pdf