Planerade fjärrvärmearbeten Frideborgsgatan, Kapellgatan, Grönkullavägen

I samband med kommunens vägarbeten på Frideborgsgatan kommer vi även byta ut fjärrvärme- och VA-ledningar.

Trafikstörningar förekommer då framkomligheten är begränsad under arbetet.

Sedan tidigare pågår VA-arbeten i området och med anledning av samordningsvinster gör vi alltså ytterligare insatser i anslutning till detta.

HEMABs arbete med fjärrvärmenätet beräknas totalt pågå från den 20 april till mitten av september, med avbrott för semester under juli månad. Se kartbilderna längst ner på sidan för de olika faserna i arbetet. Observera att detta är en preliminär tidplan.

Entreprenör för arbetet är SKANSKA.

HEMABs planerade arbeten samordnas även med den omläggning av vägbanan på Frideborgsgatan som Härnösands kommun avser göra. Därför kommer asfaltering efteravslutat arbete ske först i höst i samband med kommunens vägarbete. 

Ett brev har skickats till alla som är direkt berörda i området. Mer information finns på kommunens webbsida. Länk till annan webbplats.

Karta över området som visar de olika faserna i arbetet, markerade med streck.

Klicka på bilden för att få upp en större karta.