Oplanerat fjärrvärmeavbrott Volontärvägen/Kastellgatan 2021-07-22

För närvarande är kunder på Volontärvägen/Kastellgatan utan fjärrvärme.

Uppdatering 16:05
Ledningen är lagad och varmvattnet påsläppt igen.

 

Klockan 10:54

Orsaken är en avgrävd fjärrvärmeledning.

Mer info kommer.


När fjärrvärmen stängs av påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.